Story-Based

Inquiry

We schrijven basiswerken voor de internationale gemeenschap van onderzoeksjournalisten.

Onderwijsgids voor onderzoeksjournalistiek

Voor het eerst kunnen professoren in de onderzoeksjournalistiek hun werk in het veld beginnen, uitgerust met een volwaardige onderwijsgids. Het curriculum van de Moderne Onderzoeksjournalistiek gaat verder dan wat ze moeten onderwijzen: het helpt beginnende docenten in het veld om te zien hoe ze het moeten onderwijzen, door typische vragen te beschrijven die studenten zullen stellen (samen met de antwoorden), samen met klassikale oefeningen en take-home opdrachten die instrueren door middel van creatieve discussie en ervaring. Hypotheses, tijdlijnen, bronkaarten, masterbestanden, interviewtechnieken, geavanceerd zoeken en basisgegevensanalyse zijn allemaal inbegrepen.

Toch gaat dit curriculum op verschillende manieren verder dan verwacht: Het bevat hoofdstukken over de geschiedenis van de onderzoeksjournalistiek, over de sociale, financiële en ondernemingswaarde die het creëert, over ethiek, over presentatievaardigheden en over het vinden en catalogiseren van open bronnen. Praktijkbeoefenaars die nooit hebben lesgegeven, en academici die nooit een journalistiek onderzoek hebben uitgevoerd, zullen de eerste begunstigden zijn van dit boek, dat de leemtes in hun ervaring opvult. Zelfs ervaren trainers zullen nieuwe benaderingen vinden voor hun materiaal, vooral als ze, zoals veel leiders in het veld, al gebruik maken van Story-Based Inquiry, de kern van het nieuwe curriculum, als hun basistekst voor het onderwijs.

Geschreven en in het veld getest in samenwerking met Arabische Verslaggevers voor Onderzoeksjournalistiek (ARIJ), onze oude partners, is dit curriculum ontworpen om een open tekst te zijn. Geleerden kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren (bijvoorbeeld door het schrijven van de geschiedenis van de hervormingsjournalistiek in hun eigen land, zoals Saba Bebawi deed voor de Arabische regio in deze inaugurele editie). Er zijn plannen voor co-publicatie met een internationale instelling zoals wij die schrijven. We vragen iedereen die deze bèta-editie downloadt en leest om ons hun commentaar en kritiek te sturen, die we eventueel in toekomstige edities met volledige aanhaling zullen opnemen.

Mark Lee Hunter en Luuk Sengers, met Marcus Lindemann, Modern Investigative Journalism. Een uitgebreid curriculum gebaseerd op de ARIJ-methode, ARIJ 2019
Pagina's: 203 | Formaat: PDF | Engels