Story-Based

Inquiry

We schrijven basiswerken voor de internationale gemeenschap van onderzoeksjournalisten.

Invloed is overal

Power is Everywhere put uit tien jaar peer-reviewed onderzoek, interviews en case studies van The Stakeholder Media Project, gevestigd in het INSEAD Social Innovation Centre in Fontainebleau, Frankrijk. In vijf hoofdstukken biedt het boek een blauwdruk voor het concept en de werking van media die stakeholdergroepen dienen - belangengemeenschappen die invloed hebben op of beïnvloed worden door organisaties als overheden en bedrijven.

Power is Everywhere put uit tien jaar peer-reviewed onderzoek, interviews en casestudies van The Stakeholder Media Project, gevestigd in het INSEAD Social Innovation Centre in Fontainebleau, Frankrijk. In vijf hoofdstukken biedt het boek een blauwdruk voor het concept en de werking van media die stakeholdergroepen dienen - belangengemeenschappen die invloed hebben op of beïnvloed worden door organisaties als overheden en bedrijven.

Power is Everywhere laat zien hoe deze media, van greenpeace.org tot breitbart.com, verschillen van de mainstream media in hun waardeproposities, inhoud en werking. De auteurs stellen dat stakeholder driven media (SDM) zullen blijven woekeren, en dat ze een steeds krachtiger vehikel zullen zijn voor duurzame, op feiten gebaseerde waakhondenjournalistiek.

Het boek dient als een handleiding voor oprichters van stakeholdergedreven media, die hen coachen in het proces van het creëren van een businessmodel en het aan het werk zetten daarvan. Een belangrijk kenmerk van SDM business modellen, zo stellen de auteurs, is het veranderen van de relatie van een media met zijn gebruikers, door het betreden van hun gemeenschap om hen te dienen. De SDM-business
model, zo stellen zij, is in de eerste plaats bedoeld om de gebruikers te beschermen, te bevorderen en te laten prevaleren.

Het boek beschrijft ook een nieuwe strategie voor het bereiken van maatschappelijke impact door middel van waakhondenjournalistiek, gebaseerd op studies van organisatorische crises waarin gemeenschappen en coalities als hefbomen van invloed dienen. De auteurs laten zien dat SDM ook zonder aandacht van de mainstream media impact kan en zal genereren. Ze ontleden strategieën waarmee stakeholdergroepen hebben gezegevierd in conflicten met veel grotere tegenstanders. Ze laten zien dat de kracht van bruikbare, gecontroleerde informatie coalities mogelijk maakt, zelfs tussen gemeenschappen die verschillende doelen nastreven. Tot slot geeft het boek details over monetarisatie en groeistrategieën voor de volgende generatie SDM.

Zegt co-auteur Mark Lee Hunter: "In een tijd waarin de mainstream media inkrimpen, zal SDM banen bieden aan veel journalisten, en nieuws aan een groeiend publiek. We proberen een model te identificeren en te verbeteren dat deze doelen zal bereiken door middel van valide, invloedrijke informatie en betekenis.

Het Stakeholder Media Project is in 2006 bij INSEAD opgericht door Hunter, tevens stichtend lid van het Global Investigative Journalism Network, en Luk N. Van Wassenhove, een wereldleider in onderzoek naar industriële en humanitaire operaties, die systeemdynamica-expert Maria Besiou heeft aangetrokken. Hun wetenschappelijk onderzoek naar SDM is gepubliceerd door California Management Review, Sloan MIT Management Review, The Journal of Business Ethics and Corporate Reputation Review, terwijl hun praktijkartikelen zijn opgenomen in GIJN.org, OpenDemocracy.org, en Harvard Business Review. Hun werk werd ondersteund door het INSEAD Social Innovation Centre, Kuehne Logistics University, Johnson & Johnson, de Thomson-Reuters, Open Society en Aga Khan Foundations, en WAN-IFRA. Power is Everywhere is ontworpen door Anne Barcat.

Mark Lee Hunter, Luk N. Van Wassenhove en Maria Besiou, Power is verywhere: Hoe stakeholdergedreven media bouwen aan de toekomst van het waakhondennieuws, The Stakeholder Media Project, Paris 2017

ISBN 979 10 958 70 036 | Pages: 162 | Formaat: PDF | Taal: Engels